1. UNA MASQUEFA AL COSTAT DE LA GENT

Una vila que ens garanteixi bona qualitat de vida i benestar a tots

El benestar de tots els masquefins continuarà sent la nostra gran prioritat. Seguirem garantint la cobertura pública de totes les necessitats bàsiques a les persones i famílies que travessen per majors dificultats. Farem costat als col·lectius més vulnerables i que es veuen afectats per diferents problemàtiques socials. I vetllarem per la qualitat de vida dels joves i la gent gran.

» Farem un nou Centre de Dia amb capacitat per a 30 places i 6 pisos amb serveis.

Ja estem treballant per fer un Centre de Dia per a persones amb dependència i 6 pisos amb serveis per a la gent gran a l’edifici de l’antic cinema. Amb aquest equipament farem un important salt quantitatiu i qualitatiu respecte a l’actual Centre de Dia, que ja ha arribat a la plena ocupació.

El nou centre disposarà del doble de places (30) i d’unes instal·lacions modernes, funcionals i sostenibles energèticament, que faran que els usuaris i l’equip de professionals gaudeixin d’unes condicions òptimes d’estada i de treball.

Amb el nou Centre de Dia potenciarem i millorarem l’atenció integral a les persones dependents, ajudant-les a mantenir i fins tot guanyar autonomia personal per fer les tasques bàsiques del dia a dia i, d’aquesta manera, facilitar que puguin continuar vivint a casa seva.

A més, els 6 pisos amb serveis donaran resposta a una necessitat que avui no està sent atesa, la d’aquelles persones grans que encara es valen per sí mateixes, però que requereixen, en la seva vida quotidiana, d’uns serveis de suport i de l’acompanyament d’uns professionals.

A la vegada, amb aquest complex per a la gent gran -de gairebé 900 metres quadrats-, posarem en valor un important patrimoni municipal, rehabilitant integralment un edifici, el de l’antic cinema, emblemàtic i lligat al nostre passat i la nostra memòria històrica, i revitalitzant i omplint d’activitat el centre urbà de Masquefa.

» Garantirem els ajuts a les famílies afectades per dificultats socials i econòmiques i el suport als col·lectius més vulnerables perquè ningú no quedi exclòs:

 • Ajuts per a les necessitats bàsiques
 • Ajuts per a l’escolarització i per a les activitat extraescolars
 • Beques menjador
 • Beques per a llibres de text
 • Aportacions al Banc d’Aliments
 • Ajuts a la suficiència alimentària
 • Servei d’intermediació davant dels bancs per a evitar desnonaments
 • Equip d’Atenció a la Dona
 • Atenció a les persones amb discapacitat
 • Suport a la gent gran i a les persones amb dependència (Servei d’Atenció Domiciliària i Servei de teleassistència)
 • Servei de mediació en conflictes familiars i comunitaris

» Farem un segon pis per a emergències socials.

» Promourem més plans d’ocupació per donar feina a les persones en situació d’atur.

» Fomentarem l’envelliment actiu ampliant i consolidant la programació estable d’activitats lúdiques, formatives i de salut per a la gent gran.

» Donarem suport a l’Associació de la Gent Gran en l’organització d’activitats i el funcionament del Casal d’Avis.

» Continuarem donant suport a la formació de la gent gran en tecnologies de la informació i la comunicació perquè no quedin excloses de la societat del coneixement.

» Impulsarem un programa de voluntariat per acompanyar les persones grans que estan soles.

» Impulsarem programes d’intercanvi generacional entre la gent gran i els infants i joves.

» Potenciarem i dinamitzarem el Casal de Joves com a punt de trobada, formació i oci, on els joves poden dissenyar i organitzar les seves pròpies propostes.

» Mitjançant la Xarxa TET Anoia Sud, i iniciatives com Fira Futur, continuarem ajudant els joves a formar-se i a accedir al món professional.

» Continuarem donant suport al Kap de Setmana Jove i el Juliol Actiu, i promourem, conjuntament amb els joves, noves propostes formatives i de lleure.

» Farem trobades periòdiques amb el col·lectiu juvenil per recollir els seus suggeriments i donar resposta a les seves demandes i necessitats.

» Ja hem posat fil a l’agulla per ampliar l’Skate Parc.