10. UNA MASQUEFA REFERENT, PARTICIPATIVA I TRANSPARENT

Una vila que faci les coses bé, i que es consolidi com a prestadora de serveis al seu entorn

En aquests vuit anys hem treballat per convertir Masquefa en un referent en el nostre entorn geogràfic i social. Avui podem dir que la vila disposa de diferents equipaments, en diversos àmbits, que donen servei no només als masquefins, sinó a moltes persones dels municipis i les comarques veïnes que venen a Masquefa per utilitzar-los.

El Centre Tecnològic Comunitari és l’equipament de referència per a d’altres municipis que l’han visitat amb l’objectiu d’importar-ne el model. També per a molts emprenedors de casa nostra i de les localitats veïnes que volen engegar o que ja han iniciat el seu projecte professional, per a persones que volen formar-se continuadament al llarg de la vida, i per a ciutadans que busquen feina o volen millorar el seu lloc de treball.

Igualment, el CTC és un referència per a les persones amb necessitats especials i les entitats que treballen amb aquest col•lectiu. Disposa d’innovadores eines TIC adaptades a qualsevol tipus de discapacitat –ja sigui física, psíquica o sensorial- i són molts els particulars i les entitats d’arreu que s’hi desplacen per utilitzar-les. Aquestes eines els permeten navegar per Internet, formar-se, buscar feina o realitzar qualsevol altra activitat conjuntament amb la resta d’usuaris, afavorint així la seva plena integració.

D’altra banda, Masquefa també acull el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’Apinas, que atén gratuïtament les famílies del nostre territori d’influència que estan preocupades per algun aspecte del desenvolupament dels seus fills de 0 a 6 anys, les quals no han de desplaçar-se, així, fins a Igualada.

A més, la nostra vila té dues de les quatre Unitats de Suport a l’Educació Especial que hi ha a tota la comarca de l’Anoia: una a primària, a l’escola Font del Roure, i una altra a secundària, a l’institut. Gràcies a l’acompanyament que ofereixen els seus professionals, els alumnes amb necessitats educatives especials poden participar de l’activitat dels centres educatius al costat dels seus amics, de manera que s’avanci cap a una escola inclusiva. Se’ls ofereix suport continuat des que inicien l’escolaritat i fins que acaben l’institut.

També en l’àmbit de l’educació, Masquefa és un referent per programes com el Tastet d’Oficis, que ofereix als estudiants de l’institut amb necessitats especials la possibilitat de combinar l’aprenentatge acadèmic que reben a l’aula amb l’experiència de treballar unes hores a la setmana en empreses i centres col•laboradors, fet que ajuda al seu posterior accés al mercat de treball.

A més, la Xarxa Transició Escola Treball Anoia Sud i experiències com Fira Futur ajuden els joves de tot aquest territori a formar-se i a fer el difícil pas al món laboral.

Pel que fa a l’àmbit sanitari, acabem d’estrenar un nou consultori mèdic que és el CAP de capçalera de la zona Martorell Rural i que ens ha permès ampliar els serveis assistencials.

I en l’àmbit econòmic, hem estat capaços d’atraure una multinacional com Aldi Supermercats i una empresa capdavantera com Auto-Grues Sant Jordi al nou polígon del Clot del Xarel•lo.

Un altre exemple d’aquesta Masquefa referent el trobem en l’àmbit cultural, gràcies a equipaments com la nova Biblioteca o a iniciatives com el cicle gratuït de concerts Masquefa sona bé i les Festes del Raïm i de Sant Eloi. Aquestes dues darreres, a més, contribueixen a promocionar el comerç local.

Ara volem continuar fent més coses, i fer-les molt bé, per consolidar aquesta ‘capitalitat’ que Masquefa està exercint en el seu territori d’influència.

Ho farem amb nous projectes, com per exemple la creació d’un centre de suport en la transició a la vida adulta i d’un centre especial de treball que ajudaran els joves amb necessitats especials a continuar formant-se quan acaben l’institut i a tenir un futur laboral a Masquefa.

També amb l’arrancada d’un projecte com el ‘Tour-Tuga’, que aprofitarà la singularitat del CRARC per fomentar el turisme familiar i a la vegada dinamitzar el comerç local i de proximitat.

Amb l’ampliació del polígon del Clot del Xarel•lo per continuar sent un pol d’atracció de noves implantacions empresarials que generin llocs de treball en el territori.

I, amb una piscina coberta que donarà servei tot l’any als masquefins i també als veïns del nostre entorn.

Una vila on tots puguem decidir i participar

Una Masquefa que faci costat a la gent, que no exclogui ningú, que ofereixi oportunitats a tothom, que aposti per la cultura i la identitat, que fomenti l’esport i la salut, que sigui educadora, sostenible, cohesionada i associativa, i que esdevingui un referent, només és possible des de la transparència en la gestió municipal i comptant amb la complicitat, la participació i la implicació de tots els vilatans, les entitats, i els agents educatius, socials, econòmics, culturals i esportius de casa.

» La pàgina web de l’Ajuntament (www.masquefa.cat) ja ha estat reconeguda amb el segell Infoparticip@ a la qualitat i la transparència informativa. El compliment de la nova Llei de la Transparència de la Generalitat, a punt d’entrar en vigor, serà una prioritat màxima: continuarem emprenent totes les accions possibles per garantir la transparència de l’activitat pública, l’accés a la informació i la documentació públiques, el govern obert i el foment de la participació ciutadana, i l’aplicació dels principis i les obligacions de bon govern entre els càrrecs polítics i el personal al servei de l’Ajuntament.

» Convocarem nous processos de participació perquè els ciutadans puguin decidir en els assumptes municipals, començant per la consulta als propietaris del Maset per les obres d’urbanització i el procés d’elaboració del POUM.

» Continuarem millorant la comunicació per apropar la gestió municipal als veïns i passar comptes continuadament de l’acció de govern. Potenciarem els canals interactius per afavorir la participació dels vilatans i recollir les seves opinions i suggeriments.

» Fomentarem l’ús, per part de la ciutadania i les empreses, dels tràmits on-line i els serveis d’administració oberta. La implantació d’aquests tràmits a la pàgina web municipal també ha estat reconeguda amb un Premi Administració Oberta de Catalunya.

» Farem reunions periòdiques amb els veïns de tots els nuclis, i amb els agents dels diferents àmbits, per anar-los exposant la feina feta i passar comptes i per recollir les seves opinions i suggeriments per millorar la vila.