2. UNA MASQUEFA INCLUSIVA

Una vila on ningú no quedi exclòs

Els darrers anys Masquefa ha avançat en el camí per convertir-se en una vila inclusiva, on totes les persones amb discapacitat, necessitats especials i altres dificultats que amenacen la seva integració social poden desenvolupar el seu projecte vital en igualtat d’oportunitats. Ara toca fer més passes endavant per consolidar-ho.

» Farem un centre de suport a la transició a la vida adulta i un centre especial de treball als baixos dels blocs del carrer Pujades.

Actualment els infants i joves amb necessitats educatives especials ja disposen d’una xarxa de recursos públics que els dóna suport de manera continuada, des que neixen i fins que acaben l’institut, per desenvolupar-se, formar-se i preparar-se per acabar accedint al mercat de treball. Aquesta xarxa la integren:

  • El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), que atén gratuïtament les famílies preocupades per algun aspecte del desenvolupament dels seus fills de 0 a 6 anys.
  • Les dues USEE de l’escola Font del Roure i l’institut. Els seus professionals fan un acompanyament personalitzat als alumnes perquè puguin participar de l’activitat dels centres al costat dels seus amics. El fet de disposar de dues USEE garanteix la continuïtat en l’atenció a aquests estudiants des de l’inici de l’escolaritat fins a acabar secundària.
  • El programa Tastet d’Oficis. Impulsat per l’institut i l’Ajuntament, ofereix als alumnes amb necessitats educatives especials l’oportunitat de compaginar la formació acadèmica que reben a l’aula amb l’experiència de treballar unes hores a la setmana en empreses i centres col·laboradors, apropant-los a la realitat de diverses professions i facilitant-los, així, el seu pas posterior al món laboral.

Ara, completarem aquesta xarxa amb dos nous recursos. Ja estem treballant per fer, als baixos dels blocs del carrer Pujades, un centre de suport a la transició a la vida adulta (TVA) i un centre especial de treball per a persones amb necessitats especials.

Amb el TVA aconseguirem cobrir el pas intermedi entre que els joves acaben l’institut, habitualment als 16 anys, i fins que poden incorporar-se plenament al mercat laboral. Gràcies al treball d’un equip de professionals, aquests joves continuaran preparant-se per poder desenvolupar-se amb la màxima autonomia possible tant en la seva posterior incorporació a l’àmbit professional com en tots els altres aspectes de la vida quotidiana.

D’altra banda, el centre especial de treball donarà feina a aquestes persones amb necessitats especials, de manera que tindran un present i un futur laboral a Masquefa mateix, en el poble on viuen, i no hauran de marxar fora a d’altres centres.

» Continuarem treballant de manera transversal per una Masquefa inclusiva.

» Continuarem remodelant els carrers i adaptant els edificis municipals per fer una Masquefa urbanísticament accessible per a tothom.

» Crearem una nova línia de subvencions per col·locar ascensors en els edificis que no en disposen.

» Convocarem ajuts per a l’adaptació d’habitatges.

» Seguirem apostant pel Centre Tecnològic Comunitari com un espai on totes les persones amb qualsevol tipus de discapacitat –física, psíquica o sensorial- puguin continuar formant-se, buscar feina, navegar per Internet o qualsevol altra activitat conjuntament amb la resta d’usuaris.

» Garantirem els ajuts a les famílies amb majors dificultats socials i econòmiques i el suport als col·lectius més vulnerables.