8. UNA MASQUEFA COHESIONADA TERRITORIALMENT I SOCIALMENT

Una vila endreçada, amable i on tots el nuclis tinguin uns bons serveis

Masquefa ha viscut, els darrers vuit anys, una gran transformació urbanística que l’ha convertit en una vila endreçada, amable i accessible. Hem posat al dia el sector nord, resolent així un dèficit històric, i hem actuat també al sector sud, a les urbanitzacions i a La Beguda. Continuarem amb aquest reguitzell d’inversions escampades arreu del territori –incidint especialment allà on encara hi ha més deures a fer- per dignificar tots els nuclis. Perquè volem una única Masquefa, on tots els veïns gaudeixin d’unes bones condicions de vida i de tots els serveis

» Urbanitzarem El Maset en el moment en què decideixin els propietaris.

La urbanització del Maset arrossega importants dèficits històrics. És l’única de Masquefa que no disposa de servei de clavegueram. En els darrers anys hem invertit més de 600.000 euros en tots els treballs previs que eren necessaris per poder escometre les obres d’urbanització i, d’aquesta manera, dignificar El Maset. Hem fet el Pla de reparcel•lació, hem redactat el projecte d’urbanització i la Modificació Puntual, i hem elaborat els textos refosos del planejament urbanístic, aconseguint, a més, diverses subvencions que permetran rebaixar el cost final de les obres.

En definitiva, ho hem deixat tot a punt per poder començar les obres d’urbanització. La nostra voluntat és tirar-les endavant per poder resoldre, així, les importants mancances que pateix El Maset i dotar-la de tots els serveis i subministraments bàsics, millorant la qualitat de vida dels veïns. Tal i com ens vam comprometre, els treballs no començaran sense que abans es faci una consulta entre tots els propietaris perquè siguin ells els qui decideixin –atès el cost de l’obra i el delicat context econòmic actual- quin és el moment més oportú per executar-la.

» Finalitzarem el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Masquefa, que defineix com ha de ser la Masquefa dels propers vint anys. Aquest document detalla, per exemple, quins equipaments i serveis ens caldran, i on s’ubicaran, on instal•larem les noves empreses o on es faran nous habitatges i parcs i jardins, entre altres.

» En el marc del projecte turístic ‘Tour-Tuga’, crearem un gran parc al Turó que consolidarà aquest petit bosc de la zona sud com un autèntic pulmó verd, de lleure i de convivència a l’aire lliure.

» Farem un itinerari per a vianants entre El Maset i Can Quiseró, per completar així la connexió entre tots els nuclis. Avui ja es pot anar a peu de La Beguda a Can Parellada, i en breu de Can Parellada al centre urbà, i d’aquí fins al Maset.

» Desenvoluparem el Pla de Mobilitat Urbana, que inclou diferents actuacions arreu del municipi per aconseguir un model de mobilitat a Masquefa sostenible, segur i que millori la qualitat de vida de les persones, la integració social i territorial i l’accessibilitat.

» Continuarem millorant l’accessibilitat de tots els indrets de Masquefa i eliminant les barreres arquitectòniques.

» Tal i com hem fet al sector nord, farem noves voreres més amples al sector sud i en tots els indrets necessaris per garantir la mobilitat i l’accessibilitat.

» Farem un passeig entre el carrer Pujades i la via del tren.

» Mantindrem una unitat específica de la Brigada Municipal per als treballs de reparació i manteniment dels carrers i els espais públics de les urbanitzacions.

» Completarem la instal•lació de gas natural a tot el terme de Masquefa.

» Instal•larem nous passos elevats de vianants i altres elements de seguretat per pacificar el trànsit i garantir la seguretat viària.

» Crearem espais de trobada amb els representants de tots els nuclis per recollir les seves demandes i donar-hi resposta.

» Vetllarem per tenir les infraestructures de comunicació que ens mereixem. No cedirem en la reivindicació de millores urgents a la carretera B-224 per garantir-hi la seguretat i la mobilitat, i del seu desdoblament. I continuarem pressionant per tenir un calendari d’execució del Quart Cinturó.