9. UNA MASQUEFA QUE BATEGUI AMB LES ENTITATS

Una vila on el moviment associatiu tingui el màxim suport

El potent teixit associatiu és un dels motors que fa que Masquefa bategui amb força. Des de l’Ajuntament hem donat suport tècnic, logístic i econòmic a totes les entitats per ajudar-les en la seva tasca altruista i voluntària, la qual reverteix positivament en el municipi. El nostre compromís és ara fer un nou pas endavant, amb la construcció d’un hotel d’entitats

» Construirem un hotel d’entitats a les finques de Ca l’Adroguer.

Des de fa temps ja treballem per adquirir les finques de Ca l’Adroguer -situades al cor de la vila, al carrer Montserrat i al Passeig de la Via- i fer-hi diversos equipaments culturals, entre aquests un hotel d’entitats.

Aquest nou equipament cívic donarà suport a les entitats i associacions sense ànim de lucre, facilitant-los espais i serveis per al desenvolupament de la seva tasca i les seves activitats i reunions, afavorint la interrelació entre les diferents associacions, i contribuint al creixement del moviment associatiu a la nostra vila.

Crearem una comissió d’entitats per recollir les seves opinions, suggeriments i necessitats a l’hora de dissenyar com serà aquest hotel d’entitats, definir-ne els usos i elaborar-ne el reglament.

Les finques de Ca l’Adroguer formen part de l’herència intestada d’un veí de Masquefa malauradament desaparegut. Des de l’Ajuntament ja hem sol•licitat la compra a la Junta Distribuidora d’Herències de la Generalitat i s’espera que aquesta respondrà en breu. També s’ha sol•licitat que els diners que s’acabin pagant a la Generalitat per les finques reverteixin a Masquefa i es destinin a finançar els 6 pisos amb serveis per a la gent gran que es faran a l’edifici de l’antic cinema.

» Fomentarem el desenvolupament de projectes i accions entre entitats i amb l’Ajuntament i altres agents.

» Continuarem apostant per formar les entitats amb cursos, tallers i xerrades.

» Garantirem el suport econòmic i logístic a les associacions educatives, culturals, socials i esportives de Masquefa, amb la convocatòria de subvencions ordinàries i extraordinàries, i la cessió d’espais, mitjans tècnics i recursos humans per a les seves activitats.

» Reforçarem la tasca educativa i social que fan les entitats, cedint-los l’organització i gestió de diverses activitats impulsades des de l’Ajuntament, com ja es fa ara amb el Casal d’Estiu.

» Potenciarem la Fira de la Infància i la Joventut com a gran aparador de les entitats locals on donen a conèixer les activitats educatives i de lleure que organitzen al llarg de tot l’any.

» Garantirem els ajuts als infants i joves de famílies amb dificultats perquè ningú no quedi exclòs de participar en les activitats extraescolars que organitzen les entitats.